Toon menu

Projecten

Hieronder ziet u een overzicht van enkele projecten die in de afgelopen jaren met steun van Bouwcultuurfonds Friesland zijn gerealiseerd.

 • Koetshuis Martena Zathe

  Stichting Martenastate is gestart met het laten restaureren van een naast de state gelegen monumentale boerderij met koetshuis (project Martena Zathe). Stichting Bouwcultuurfonds Friesland draagt d...

  Meer informatie Foto bij Koetshuis Martena Zathe
 • St. Martinuskerk te Wirdum

  De aan de heilige St. Martinus gewijde kerk in het terpendorp Wirdum is een van de vele provinciale monumenten die Friesland rijk is. Resten van tufsteen die zijn gevonden, zorgen voor een datering...

  Meer informatie Foto bij St. Martinuskerk te Wirdum
 • De kerk van de Protestantse Gemeente Menaldum (Menaam)

  De kerk van de Protestantse Gemeente Menaldum (Menaam) bevindt zich in het hartje van het gelijknamige karakteristieke dorp. De kerk is gelegen op een terp. Het huidige rijksmonument is in 1847 geb...

  Meer informatie Foto bij De kerk van de Protestantse Gemeente Menaldum (Menaam)
 • Orgel Julianakerk, Aerden Plaats

  In Oudebildtzijl bevindt zich in de voormalige Doopsgezinde Kerk van het Noorden een 19e-eeuws orgel met een bijzondere geschiedenis.

  Meer informatie Foto bij Orgel Julianakerk, Aerden Plaats
 • Orgel Sint-Johannes de Doperkerk, Deinum

  In het terpdorp Deinum ligt de middeleeuwse Sint-Johannes de Doperkerk. Deze kerk is voornamelijk bekend om zijn zogenoemde “sipeltoer”, oftewel een toren met een ui- of bolvormige torenbekroning. ...

  Meer informatie Foto bij Orgel Sint-Johannes de Doperkerk, Deinum
 • Vuurtoren met woning te Workum

  Sinds 6 oktober 2014 mag de “Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân” zich de eigenaar noemen van de vuurtoren in Workum. Het bouwwerk wordt in de volksmond ook wel het “...

  Meer informatie Foto bij Vuurtoren met woning te Workum
 • Meinardskerk Minnertsga

  De Meinardskerk, gewijd aan de heilige Sint Martinus van Tours (Sint Maarten), ligt midden in het plaatsje Minnertsga (Minnertsgea). Daarmee is dit rijksmonument het letterlijke middelpunt van het ...

  Meer informatie Meinardskerk
 • De kerk van de Protestantse Gemeente Terkaple

  In het waterrijke dorp Terkaple ligt een bijzondere 19e-eeuwse kerk. Deze hervormde kerk is gelegen aan het Sneekermeer, waardoor het gebouw tot de 19e eeuw enkel via het water te bereiken was. Het...

  Meer informatie Kerk Terkaple
 • Augustinuskerk

  De Augustinuskerk is gelegen in het middeleeuwse dorp Augustinusga. Dit wegdorp is ontstaan op de splitsing van de wegen van Buitenpost naar Drachten. Net als het dorp dateert deze kerk uit de midd...

  Meer informatie Augustinuskerk
 • Van Harenskerk

  De Van Harenskerk, gelegen in St.-Annaparochie, kent een opmerkelijke geschiedenis. Eén van de belangrijkste gebeurtenissen die zich op deze plek heeft afgespeeld, is het huwelijk tussen Rembrandt ...

  Meer informatie Van Harenskerk
 • Restauratie boerderij W.C. de Groot

  De kop-hals-rompboerderij is een belangrijk en kenmerkend type boerderij voor Friesland. Bij dit type boerderij is het voorste deel, ook wel de kop genoemd, de woonruimte. De werkruimte bevindt zic...

  Meer informatie Nok boerderij
 • Stucplafond woning Dokkum

  In Dokkum ligt een bijzonder pand aan de Hanspoort. Dit pand diende vanaf 1700 als woonhuis en was opgetrokken in een neoclassicistische stijl. Voorheen lagen er op deze plek drie verschillende pak...

  Meer informatie Plafond voor werkzaamheden
 • Tuinhuis Groot Lankum

  In de stad Franeker ligt het tuinhuis Groot Lankum. In 2014, het jubileumjaar van SBF vanwege het 25-jarig bestaan, is de restauratie van dit bijzondere kleine bouwwerk voltooid. Het tuinhuisje is ...

  Meer informatie Tuinhuis Groot Lankum
 • ‘Pakhuis 1657’, Noorderhaven 106 te Harlingen

  In de havenstad Harlingen staan vele monumenten. De meeste rijksmonumenten in deze stad zijn woonhuizen, variërend van 17e- tot 18e-eeuws. Het pakhuis aan de Noorderhaven is een van deze verschille...

  Meer informatie Gevel voor werkzaamheden
 • Korenmolen Rust Roest

  De korenmolen Rust Roest ligt in het komdorp Munnekezijl. Dit dorp heeft haar naam te danken aan de sluis die geslagen was door de monniken uit het Gerkesklooster. Deze sluis diende om het water va...

  Meer informatie Het verwijderen van de kap
 • Schalsumermolen

  De Schalsumermolen is een 19e-eeuwse poldermolen die haar naam dankt aan het dorp Schalsum. Dit kleine dorpje met 130 inwoners ligt in de gemeente Waadhoeke in de buurt van de stad Franeker. Sinds ...

  Meer informatie Schalsumermolen
 • Molen De Greate Klaver

  In Bolsward staat een molen die de naam “De Greate Klaver” draagt. Hoewel de molen een beetje in het niet valt naast de veel grotere windturbine, kent De Klaver toch een indrukwekkende historie. He...

  Meer informatie De Greate Klaver