Toon menu

Schalsumermolen

De Schalsumermolen is een 19e-eeuwse poldermolen die haar naam dankt aan het dorp Schalsum. Dit kleine dorpje met 130 inwoners ligt in de gemeente Waadhoeke in de buurt van de stad Franeker. Sinds 1977 is de molen in het bezit van de stichting “de Fryske Mole” uit Leeuwarden. De Schalsumermolen werd in 1801 gebouwd en heeft tot ver in de 20e eeuw gediend om de Grote Schalsumer Polder te bemalen. Hiermee behoort het bouwwerk tot een van de bekendere typen molens. Voorheen was het bouwwerk voorzien van zelfzwichting. Later werd er een elektromotor aan toegevoegd.

Schalsumermolen

Meer over dit project

De meest recente restauratie vond plaats onder leiding van De Fryske Mole. Deze stichting heeft, mede dankzij de bijdrage van SBF, een nieuw wiekenkruis geplaatst in Oud-Hollandse stijl. Hierbij zijn ook nieuwe zeilen toegevoegd. Daarnaast is de Schalsumermolen ook maalvaardig gemaakt door deze organisatie. Het water wordt nu opgevoerd door een vijzel.

De huidige staat van de Schalsumermolen is tegenwoordig dermate goed, dat het bouwwerk in 2016 maar liefst 157 draaiuren draaide. De molen wordt daarnaast gebruikt als lesmolen voor toekomstige molenaars. Hier kunnen vrijwillige molenaars in opleiding. De Schalsumermolen is een bekend herkenningspunt in het landschap van Schalsum en is als poldermolen een kenmerkend bouwwerk voor Nederland. Over de cultuurhistorische waarde valt daarom ook weinig te twisten.

Bron: Molen Database, https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=123, laatst geraadpleegd op 6-1-2019


Terug naar projectenoverzicht