Toon menu

Disclaimer

De informatie en gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en ook enkel als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Stichting Bouwcultuurfonds Friesland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de informatie en/of gegevens die zijn opgenomen op deze website. Stichting Bouwcultuurfonds Friesland staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via onze website. Stichting Bouwcultuurfonds Friesland kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.