Toon menu

Aanvraag voor een financiƫle bijdrage indienen

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage door het Bouwcultuurfonds Friesland voor het restaureren/renoveren (geen nieuwbouw) van een gebouw of bouwsel of een onderdeel daarvan staande in de Provincie Fryslân.

Uw aanvraag wordt uitsluitend behandeld als het gebouw (onderdeel) ten minste voldoet aan de onderstaand genoemde criteria:

 • De cultuurhistorische waarde moet evident zijn. De gebruikswaarde speelt ook een rol bij de beoordeling. De relatieve waarde van kenmerkende gebouwen met haar elementen in hun historische context kan leiden tot de beoordeling dat een pand bij restauratie voor een bijdrage in aanmerking komt.
 • De stedenbouwkundige en landschappelijke waarde moet bijzonder zijn.
 • De bouwambachtelijke aanpak van de restauratie moet verantwoord blijken te zijn.
 • De SBF zal slechts positief oordelen over een bijdrage als uit de aanvraag blijkt dat het om een 'restbijdrage' gaat in relatie tot de dekking van de totale kosten van de plannen.
 • Het restauratieplan wordt gewogen op inhoudelijke aspecten t.a.v. kostenraming, dekkingsplan, esthetische en bouwkundige aanpak, gebruikswaarde.
 • Het restauratieplan moet gericht zijn op de instandhouding van de cultuurhistorische en technische waarden.
 • Er wordt ook gekeken naar de publieke waarde van een te restaureren gebouw.

Hoe gaat de beoordeling in zijn werk:

 • De eerste beoordeling van de aanvraag geschiedt door de Raad van Advies van SBF.
 • De RvA brengt haar advies uit aan het bestuur. We streven ernaar u binnen twee weken na de bestuursvergadering te berichten. 
 • De RvA vergadert driemaal per jaar, het bestuur tweemaal per jaar.
 • Aanvragen dienen drie weken vóór die vergaderingen binnen zijn.
 • Het bestuur streeft ernaar u binnen twee weken na de vergadering te berichten. 

Vergaderdata 2024 (onder voorbehoud van wijzigingen):

Raad van Advies

 • 7 maart
 • 27 juni
 • 3 oktober

Bestuur:

 • 25 april
 • 22 november

 

 

Aanvraagformulier

Uw aanvraag

Gegevens rijksmonument