Toon menu

Opvragen uitbetaling bijdrage

Via dit formulier kunt u de uitbetaling van de in het vooruitzicht gestelde bijdrage aanvragen. Wij vragen u hierbij een financiële verantwoording over te leggen, zoals een accountantsverklaring, (een overzicht van) facturen en/of een financieel eindverslag. Ook verzoeken wij u een korte beschrijving van het uitgevoerde project en drie rechtenvrije foto’s (minimaal 1200x900 pixels, maximaal 4 MB) toe te voegen t.b.v. o.a. plaatsing op onze website.

Uw aanvraag

Voortgang van het project