Toon menu

Ontstaan Stichting Bouwcultuurfonds Friesland

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland is ontstaan uit de in 1968 opgerichte en sinds 1992 geheten Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland.

Bij laatstgenoemde stichting was ongeveer 95% van de toen in Fryslân gevestigde aannemers aangesloten.

Deze stichting was betrokken bij het tot stand brengen van bouwopdrachten aan aannemers.

Na ruim twintig jaar van haar bestaan wenste Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland een deel van haar vermogen aan te wenden voor aan de bouw gerelateerde maatschappelijke doelstellingen.

Dit is door Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland gerealiseerd door enerzijds de oprichting van Stichting Bouwcultuurfonds Friesland en anderzijds haar continuering onder de nieuwe naam Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland.

Stichting Bouwcultuurfonds Friesland ontving in 1988/1989 van Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland een substantieel vermogen om aan te wenden voor het stimuleren van restauratieprojecten aan met name rijksmonumenten in Fryslân.

Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven in Friesland heeft als doel gekregen het stimuleren van opleidingen voor de bouw.

In haar dertigjarig bestaan heeft Stichting Bouwcultuurfonds Friesland reeds vele financiële bijdragen geleverd aan restauratieprojecten in Fryslân.