Toon menu

ANBI

De Stichting Bouwcultuurfonds Friesland is opgericht op 31 augustus 1989.

Het adres is: Agora 2

8934 CJ Leeuwarden

Het is een ANBI-stichting ingeschreven onder nummer 8060.58.432 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Download hier de statuten

Download hier de jaarcijfers van 2023

Download hier het ingevulde Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen