Toon menu

Van Harenskerk

De Van Harenskerk, gelegen in St.-Annaparochie, kent een opmerkelijke geschiedenis. Eén van de belangrijkste gebeurtenissen die zich op deze plek heeft afgespeeld, is het huwelijk tussen Rembrandt van Rijn en zijn vrouw Saskia van Uylenberg dat in de kerk is voltrokken die daar voor de huidige Van Harenskerk stond. De kerk bevindt zich in een relatief jong dorp en is het eerste voorbeeld van centraalbouw in Friesland. Het is tevens één van de weinige kerken waar een naam aan de bouw te verbinden is. De Van Harenskerk dankt haar naam aan de bouwheer en diplomaat Willem van Haren. Deze regent woonde in het pand waar tegenwoordig het keramiekmuseum Princessehof te vinden is. Naast bouwheer was hij grietman van het Bildt, rentmeester, staatsman en curator van de Universiteit van Franeker.

Van Harenskerk

Meer over dit project

De Van Harenskerk is in 1682 gebouwd in classicistische stijl naar voorbeeld van de Hervormde kerk van Willemstad. Classicistische elementen die in de kerk zijn terug te vinden, zijn onder andere de dragende Dorische zuilen. Hiertussen bevindt zich een vierzijdig houten gewelf. De entree van de kerk heeft zandstenen ionische toegangspoortjes die door de eeuwen heen meermaals zijn verplaats. Tijdens de restauratie van 1937-1941 zijn zij weer op de originele plek teruggezet.

Naast deze classicistische stijlelementen bevat de inboedel van de kerk andere opmerkelijke onderdelen, waaronder de bijzondere preekstoel. Deze preekstoel uit 1700 is opgetrokken in Lodewijk XIV-stijl en wordt gesierd door meerdere vrouwelijke allegorische figuren. In de Van Harenskerk zijn ook de herenbanken van de gelijknamige adellijke familie te vinden. Het orgel uit 1727 is gebouwd door Johannes Radeker.

Eén van de meest noemenswaardige elementen van deze kerk zijn de verschillende grafzerken. Deze zijn tijdens de renovatie van het interieur om cultuurhistorische en constructie-technische redenen weer blootgelegd. Onder deze grafzerken zijn die van notabele en tijdgenoot van Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenberg, Steven Dirks onthuld. Met deze onthulling wordt een belangrijk deel van de geschiedenis van St- Annaparochie weer aan het licht gebracht.

Over de monumentale status van de Van Harenskerk valt, gezien de historie en de cultuurhistorische waarde, weinig te twisten. Met de hulp van SBF en vele andere organisaties is de toekomst van deze kerk voor de komende tijd weer verzekerd en daarmee ook een opmerkelijk stukje (Friese) geschiedenis van St.-Annaparochie hersteld.

Bron: De van Harenskerk, http://www.vanharenskerk.nl/De-Van-Harenskerk/Geschiedenis-Van-Harenskerk, laatst geraadpleegd op 6-1-2019.


Terug naar projectenoverzicht