Toon menu

Augustinuskerk

De Augustinuskerk is gelegen in het middeleeuwse dorp Augustinusga. Dit wegdorp is ontstaan op de splitsing van de wegen van Buitenpost naar Drachten. Net als het dorp dateert deze kerk uit de middeleeuwen. Het gebouw ontleent haar naam aan de heilige Augustinus en werd gegrondvest door de in de 11e eeuw gestichte cisterciënzerorde uit het Gerkesklooster. De 15e-eeuwse zaalkerk en de 13e-eeuwse toren hebben hierdoor meerdere gotische elementen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de steunberen en het kruisribgewelf dat zich bevindt op T-vormige consoles.

Augustinuskerk

Meer over dit project

De inventaris laat zien dat de kerk meerdere Friese aspecten heeft. Hiertoe behoort onder andere het in 1883 gebouwde orgel van de bouwer E. Leichel. Daarnaast is de klok afkomstig van de in Leeuwarden gevestigde klokkengieter Hans Falck. De echte Friese geschiedenis van de Augustinuskerk is te vinden in de bodem en op de vloer. In en rondom het gebouw liggen namelijk meerdere grafzerken en graven van Friese adel en edelmannen. Onder deze adellijke geslachten zijn namen te vinden van leden van de familie Harckema, Burmania, Hania en Haersma. Het kerkhof heeft meerdere zerken, waaronder één van notaris J.H. Sickler. Op de kuippreekstoel staan eveneens de wapens van de familie Horckema en Coyters.

De Augustinuskerk kenmerkt zich door een sober interieur. Daarentegen zijn er door de eeuwen heen meerdere decoratieve elementen ontdekt, waaronder enkele resten van schilderingen die tijdens de restauratie van 1954-1957 deels zichtbaar werden gemaakt. Hierbij werden ook de steunberen die in 1870 waren afgebroken, weer in ere hersteld. De wens van SBKG Noord-Nederland was om de kerk, en met name de toren van het gebouw, te restaureren. SBF heeft daartoe een bijdrage verstrekt.

Bron: Bron: Stenvert, R., Kolman, C., Broekhoven, S. et al. (2000) Monumenten in Nederland: Fryslân, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist/Waanders Uitgevers, Zwolle.

Terug naar projectenoverzicht