Toon menu

Molen De Greate Klaver

In Bolsward staat een molen die de naam “De Greate Klaver” draagt. Hoewel de molen een beetje in het niet valt naast de veel grotere windturbine, kent De Klaver toch een indrukwekkende historie. Het bouwwerk is dan ook niet voor niets aangewezen als rijksmonument. De geschiedenis van de molen is verbonden met één van de meest vooraanstaande geslachten in Friesland, namelijk de familie Lycklama à Nijeholt. Hij was weesvoogd van het Bolswarder Weeshuis. De poldermolen werd in 1802 gebouwd en werd gebruikt voor het droogleggen van de gelijknamige Weeshuispolder.

De Greate Klaver

Meer over dit project

De poldermolen was in gebruik tot 1966. In dit jaar kreeg het bouwwerk een voorziening waarmee de vijzel door een trekker werd aangevoerd. De Klaver verkeerde in slechte staat toen zij in 1972 haar oorspronkelijke functie verloor. Pas in 1980, met de komst van Stichting De Fryske Mole, werd de spinnekopmolen weer gerestaureerd. Daarentegen was het zo bouwvallig, dat de Grote Klaver weer compleet herbouwd moest worden. Sinds dit moment werkte de molen weer, maar in 2015 heeft er wederom een restauratie plaatsgehad..SBF heeft gehoor gegeven aan deze wens en heeft een financiële bijdrage verstrekt om De Grote Klaver weer in ere te herstellen.

Bron: Molen Database, https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=46, laatst geraadpleegd op 6-1-‘19


Terug naar projectenoverzicht