Toon menu

De kerk van de Protestantse Gemeente Terkaple

In het waterrijke dorp Terkaple ligt een bijzondere 19e-eeuwse kerk. Deze hervormde kerk is gelegen aan het Sneekermeer, waardoor het gebouw tot de 19e eeuw enkel via het water te bereiken was. Het dorp ligt, samen met het tweelingdorp Akmarijp, in de Lege Wâlden. Dit gebied kenmerkt zich door een laag en drassig woudgebied waar in de 11e en 12e eeuw vervening plaatsvond. De kerk in Terkaple is gebouwd in 1854 op de overblijfselen van een voormalig romaanse kapel. Naast deze kapel lag het huis van de bekende Friese adellijke familie Oenema. De toponymie van dit dorp is eveneens te wijden aan dit bedehuis (Ter Kapele).

Kerk Terkaple

Meer over dit project

De kerk in Terkaple heeft meerdere elementen die van monumentale waarde zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de twee grafzerken in de vloer van de kerk, het uurwerk van de kerkklok en het omringende kerkhof. De gevonden tufsteen dateert het bouwwerk rond de 12e eeuw. Er werden hierbij kloostermoppen gebruikt die gefabriceerd waren in Friesland. De huidige 19e-eeuwse kerk is eenbeukig en eenlaags en kent een sober interieur.

Door de jaren heen hebben hier meerdere restauraties plaatsgevonden. Zo is de houten constructie binnenin de toren in de jaren zeventig gerenoveerd en is in 1984 de koepel gerestaureerd. De locatie van de kerk, samengenomen met de drie monumentale elementen, maken dit een gebouw van hoge cultuurhistorische waarde. Mede dankzij SBF werden de twee bekende grafzerken, de fundering en de vloer van de kerk in Terkaple gerestaureerd.

Bron: Wester, P., student kunstgeschiedenis UvA, 8 augustus 2013, gelezen in: aanvraag SBKG Noord-Nederland.


Terug naar projectenoverzicht