Toon menu

Meinardskerk Minnertsga

De Meinardskerk, gewijd aan de heilige Sint Martinus van Tours (Sint Maarten), ligt midden in het plaatsje Minnertsga (Minnertsgea). Daarmee is dit rijksmonument het letterlijke middelpunt van het dorp. De huidige kerk dateert uit de 16e eeuw en kent meerdere gotische elementen. Het eenbeukige gebouw is onder andere kenmerkend door het orgel, het rode en gele bakstenen exterieur en de twee 16e-eeuwse poortjes die in het verleden als ingang dienden

Meinardskerk

Meer over dit project

De kerk heeft te maken gehad met een verwoestende brand en blikseminslag. Vanwege deze redenen is het gebouw daarom meerdere keren gerestaureerd. De eerste restauratie vond plaats in 1818 waarbij het 16e-eeuwse zadeldak van de toren weer in ere werd hersteld. Daarentegen vond in 1947 een verwoestende brand plaats, waarbij zowel de luidklok als het oorspronkelijke 18e-eeuwse orgel van Albertus Antoni Hinsz verloren ging. Deze werd echter vervangen door een exemplaar van de Luikse orgelbouwer Guillaume Robustelly. Vanwege de brand is er in de 19e eeuw een andere preekstoel geplaatst die oorspronkelijk te vinden was in de Doopsgezinde gemeente te Blija. De laatste restauratie vond plaats in 2000/2001.

Door de brand die plaatsvond vlak na de Tweede Wereldoorlog waren delen van de Meinardskerk erg verouderd. In het bijzonder het leien dak was aan herstel toe. SBF heeft daarom een bijdrage verstrekt waardoor er een start kon worden gemaakt met de restauratie en het onderhoud van het leien dak van de Meinardskerk.

Bron: 1. RCE, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/8634, laatst geraadpleegd op 5-1-2019. 2. Stenvert, R., Kolman, C., Broekhoven, S. et al. (2000) Monumenten in Nederland: Fryslân, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist/Waanders Uitgevers, Zwolle.


Terug naar projectenoverzicht